Het maken van röntgenfoto’s is een onmisbaar onderdeel bij aandoeningen van de borst- en buikholte en het skelet. Bij verdenking van onder andere de volgende aandoeningen zal vaak een röntgenfoto noodzakelijk zijn:

  • hartproblemen
  • vocht in de borstholte of longen
  • opgegeten vreemde voorwerpen
  • artrose
  • breuken

We  beschikken we over een digitaal röntgenapparaat waardoor we de gemaakte foto’s meteen kunnen beoordelen. Bij enige twijfel worden de foto’s doorgestuurd naar een radioloog specialist.

Voorzorg

De meeste dieren ondergaan dit onderzoek zonder enig probleem, maar soms is er een roesje nodig om tot een geschikte foto te komen. Mocht dit toch nodig zijn is het belangrijk dat uw dier minstens 12 uur voorafgaand aan het onderzoek niet gegeten heeft.

Vanwege de straling is wettelijk bepaald dat u niet aanwezig kan zijn tijdens het maken van de röntgenfoto. Na afloop wordt het resultaat wel aan de hand van de gemaakte foto’s met u besproken.