Nieuwe regels chippen en registreren honden

Jaarlijks worden ongeveer 50.000 honden uit het buitenland naar Nederland gebracht. Helaas is een groot deel van deze handel illegaal en zien we vaak dat de pups te jong van hun moeder worden gescheiden en onder slechte omstandigheden worden vervoerd en ziek/verzwakt aankomen in Nederland. Dit leidt niet alleen tot het overlijden van veel pups, maar ook tot overdracht van besmettelijke ziektes, waarbij ook ziektes die over kunnen gaan op mensen. Om betere controle te houden op deze hondenhandel zijn er nieuwe regels voor de registratie van honden en de personen die betrokken zijn bij hun aanschaf.

Als u na 1 november 2021 een hond (ver)koopt, een nestje krijgt/fokt of een hond meeneemt vanuit het buitenland zullen er dus nieuwe regels van toepassing zijn.

Tot op heden was de regelgeving al dat een hond alleen maar gekocht/verkocht/geïmporteerd mogen worden als het dier is gechipt en geregistreerd en een EU dierenpaspoort heeft. En er bestond al een registratieplicht voor bedrijfsmatige houders van huisdieren.

Daar komt nu bovenop dat naast de huidige eigenaar ook de eerste eigenaar van de hond zich moet registreren. Dus niet alleen fokkers, maar ook mensen die een hond hebben die een (eenmalig) nestje krijgt, een hond uit het buitenland halen of een hond van iemand anders overnemen moeten zich registreren. Dit doet de eigenaar of houder door een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) voor niet bedrijfsmatig gehouden honden aan te vragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op de website mijn.rvo.nl/bedrijfsmatig-huisdieren-houden.

Dit betekent ook dat het voor alle dierenartsen in Nederland bij wet verboden is om uw hond te chippen, registreren in een portaal en een paspoort af te geven als u geen UBN heeft aangevraagd.  Een toekomstig eigenaar moet bij het kopen van een hond nagaan of de hond is gechipt, geregistreerd en een EU-dierenpaspoort heeft. Als u als nieuwe eigenaar een hond krijgt die niet aan deze voorwaarden voldoet, bent u in overtreding.

Heeft u per ongeluk een hond zonder registratie gekocht of bent u opgelicht met een vals paspoort? Dan moet u zelf een UBN aanvragen via https://mijn.rvo.nl/bedrijfsmatig-huisdieren-houden. Laat vervolgens uw nieuwe hond binnen 2 weken door de dierenarts chippen en registreren bij een van de aangewezen portalen. Lees meer over de registratie: www.rvo.nl/hond-kopen.

Als u al voor 1 november 2021 een hond had, dan is het niet verplicht om een EU-dierenpaspoort aan te schaffen. Tenzij u met  uw hond naar het buitenland gaat reizen of uw hond na de start van de nieuwe regelgeving verkoopt of overdraagt aan een nieuwe eigenaar.

Voor meer vragen kan u terecht op www.rvo.nl/hond-kopen en bij ons!

Team dierenkliniek de Jordaan